", "articleBody": "پس از تکمیل این برگه کارشناسان ما در بخش تورهای مسافرتی داخلی با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات مربوط به تور انتخابیتان (اطلاعاتی از قبیل هتل قابل رزرو و ظرفیت موجود، قیمت تور و شرایط رزرو تور) را بیان خواهند کرد. لازم به ذکر است چنانچه تور فقط تخفیف دار را انتخاب نمایید تنها در صورتیکه تور مورد نظرتان تخفیف دار شود با شما تماس گرفته خواهد شد.  

تکمیل موارد ستاره دار (*) ضروری است.


تور مسافرتی: *
لطفا تور مسافرتی را انتخاب کنید
نوع تور: *
لطفا نوع تور را انتخاب کنید
محل اقامت: *
لطفا محل اقامت را انتخاب کنید
تاریخ رفت: /
لطفا روز رفت را انتخاب کنید لطفا ماه رفت را انتخاب کنید
تعداد مسافرین: *
لطفا تعداد مسافرین را انتخاب کنید
نام سرپرست مسافرین: *
لطفا نام سرپرست مسافرین را بنویسید
تلفن همراه: *
لطفا شماره موبایل خود را به صورت صحیح بنویسید
ایـمیـل:
لطفا ایمیل خود را به صورت صحیح بنویسید
توضیحات:
ورودی نامعتبر

 " }

درخواست اطلاع رسانی تورهای مسافرتی

پس از تکمیل این برگه کارشناسان ما در بخش تورهای مسافرتی داخلی با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات مربوط به تور انتخابیتان (اطلاعاتی از قبیل هتل قابل رزرو و ظرفیت موجود، قیمت تور و شرایط رزرو تور) را بیان خواهند کرد. لازم به ذکر است چنانچه تور فقط تخفیف دار را انتخاب نمایید تنها در صورتیکه تور مورد نظرتان تخفیف دار شود با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

تکمیل موارد ستاره دار (*) ضروری است.


تور مسافرتی: *
لطفا تور مسافرتی را انتخاب کنید
نوع تور: *
لطفا نوع تور را انتخاب کنید
محل اقامت: *
لطفا محل اقامت را انتخاب کنید
تاریخ رفت: /
لطفا روز رفت را انتخاب کنید لطفا ماه رفت را انتخاب کنید
تعداد مسافرین: *
لطفا تعداد مسافرین را انتخاب کنید
نام سرپرست مسافرین: *
لطفا نام سرپرست مسافرین را بنویسید
تلفن همراه: *
لطفا شماره موبایل خود را به صورت صحیح بنویسید
ایـمیـل:
لطفا ایمیل خود را به صورت صحیح بنویسید
توضیحات:
ورودی نامعتبر